Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów” Administracja Osiedla „Domaniewska II”, ul. O. Langego 3 ogłasza przetarg na:

„Wykonanie 5 sztuk wiatrołapów w budynku przy ul. Stefana Bryły 4” oraz „Wykonanie remontu jedenastu pomieszczeń po komorach zsypowych (dostosowanie do wejścia/wyjścia z windy na poziom „0” w budynkach Oskara Langego 2, 4 , 6, 8 oraz S. Bryły 10”.

Termin wykonania prac do 31.05.2022 r.

Materiały przetargowe w cenie 100,00 zł brutto do odbioru w sekretariacie Administracji.

Kontakt tel. 501-201-098, e-mail tech1@domaniewska2.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w administracji Osiedla w terminie do 30.11.2021r. do godz. 10:45.

Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny.