Administracja Osiedla „Dąbrowskiego”

Dane adresowe:
ul. Łowicka 10
02-574 Warszawa
Strona internetowa Osiedla „DĄBROWSKIEGO”: www.dabrowskiego.org.pl
Wiadomości z osiedla
Chcesz sprawdzić stan swojego konta czynszowego?
Wejdź na: Api-Link – indywidualne konto rozliczeń
Telefon: 22 845 35 66
Telefon/fax: 22 845 27 63
E-mail: adm.dabrowskiego@smmokotow.com.pl

Kierownik Administracji Osiedla Pełnomocnik Zarządu – Ewa Kępińska
Główny Księgowy Administracji Osiedla – Paulina Witkowska
Godziny Pracy Administracji:
poniedziałek 10:00 – 18:00
wtorek, 7:30 – 16:00
środa, 7:30 – 16:00
czwartek, 7:30 – 16:00
piątek 7:30 – 14:00
Obsługą techniczną budynków zajmuje się Dział techniczny, który mieści się w budynku przy ul. Różyckiego 1
– tel. 22 845 22 48.
Konserwacją budynków zajmuje się firma HYDRO –MAX Usługi Budowlano – Sanitarne  Jarosław Jasek.
Telefony alarmowe i interwencyjne:
Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne: 22 851 30 70, 22 841 64 53
Pogotowie Elektryczne w zakresie instalacji wewnętrznych: 502 860 366
Pogotowie Ciepłownicze: 993
Pogotowie Gazowe: 992, 22 827 04 55
Pogotowie Energetyczne w zakresie instalacji zewnętrznych: 22 821 52 11
Policja: 997 lub 112 (z telefonu komórkowego)
Straż Miejska: 986
Straż Pożarna: 998

Os. Dąbrowskiego  wybory w dniu 21.11.2022 r. 

 

 

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Anuszewska Michalina

 

2.

Baranowski Marcin

 

3.

Berezowska Agnieszka

Sekretarz Rady Osiedla

4.

Czech-Błońska Renata

 

5.

Górska Ewa

 

6.

Ciołek Zbigniew

 

7.

Czajka Radosław

 

8.

Szewielow Anna

 

9.

Radomski Piotr

Przewodniczący Rady Osiedla 

10.

Wiśniewska Agata

 

11.

Świderski Marcin

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla 

E-mail: ro.dabrowskiego@smmokotow.com.pl

Do zasobów Osiedla „Dąbrowskiego” należą:

·           42 budynki mieszkalne, 2 budynki użytkowe

·           3 lokale użytkowe usytuowane w budynkach Osiedla

·           1 lokal użytkowy, 81 miejsc postojowych oraz 11 pomieszczeń gospodarczych usytuowanych w budynku SBM „Vistula” przy ul. Łowickiej 25

·           zespoły boksów garażowych przy ul. Balladyny 3B i Kieleckiej 5

 

Adresy budynków mieszkalnych:

 

J. Dąbrowskiego 82A

 

J. Dąbrowskiego 82 B

 

J. Dąbrowskiego 82 C

 

J. Dąbrowskiego 82 D

 

J. Dąbrowskiego 82 E

 

J. Dąbrowskiego 82 F

 

J. Dąbrowskiego 82G

 

J. Dąbrowskiego 84B

 

Kielecka 2

 

L. Różyckiego 1

 

Łowicka 10

 

Łowicka 12

 

L. Różyckiego 5

 

Kielecka 3

 

J. Dąbrowskiego 84 A

 

Łowicka 14

 

Balladyny 1B

 

Balladyny 1

 

Balladyny 1A

 

Balladyny 1 C

 

Balladyny 1 D

 

Wołoska 82 A 

 

Balladyny 7

 

Balladyny 5

 

Balladyny 3

 

Balladyny 3 A

 

J. Dąbrowskiego 118

 

Wołoska 80

 

Wołoska 80 A 

 

J. Dąbrowskiego 116A

 

Kraushara 3

 

Kraushara 1

 

Wiktorska 76

 

Wiktorska 78

 

Kraushara 1A

 

J. Dąbrowskiego 71A

 

Wiktorska 82

 

Wiktorska 84

 

Łowicka 6

 

J. Dąbrowskiego 75

 

J. Dąbrowskiego 86

 

J. Dąbrowskiego 116

   

Adresy budynków użytkowych :

J. Dąbrowskiego 84 – przedszkole

Różyckiego 1 – pawilon

 

Na terenie Osiedla działa Rada Osiedla wybierana na okres 4 lat przez członków Spółdzielni.
Na terenie Osiedla „Dąbrowskiego” działa 11 komitetów kolonijnych (domowych) jako społeczna reprezentacja mieszkańców.

Pogotowie hydrauliczne: 668 585 550

Pogotowie elektryczne: 600 460 567

Konserwacja domofonów: 500 299 756

Obsługą techniczną budynków zajmuje się Dział techniczny, który mieści się w  budynku przy ul. L.Różyckiego 1 – tel. 22/ 845 22 48.