Dział Członkowski

Informujemy, że obsługa bezpośrednia i telefoniczna interesantów działu członkowskiego odbywa się w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek 13:00 – 18:00
wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 12:00

Telefon: 22 825 57 69

Wnioski o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym lokalu można składać:

  • w Dziale Członkowskim Spółdzielni (ul. Balladyny 3C)
  • w sekretariacie Biura Zarządu Spółdzielni (ul. Balladyny 3C)
  • drogą elektroniczną:  sekretariat@smmokotow.com.pl

Wnioski do pobrania tutaj: https://smmokotow.com.pl/bez-kategorii/381/formularze/

Czas oczekiwania na odbiór zaświadczenia: do 14 dni (przy uregulowanym stanie prawnym lokalu)
Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia terminu odbioru dokumentu.

 

Numery telefonów:

Prezes Zarządu S.M. „Mokotów”
Główny Księgowy S.M. „Mokotów” 22 875 87 85
Sekretariat 22 847 65 22
509 093 958
Dział Kadr 22 825 52 19
Dział Samorządowy 22 847 65 22
Dział Finansowo-Księgowy 22 825 72 81
Dział Wkładów i Kredytów 22 825 72 81
Dział Członkowski 22 825 57 69
Inspektorzy nadzoru / Dział Remontów 798 028 966
502 308 658