Administracja Osiedla „Domaniewska”

Dane adresowe:

Al. Niepodległości 19 lok.13
02-653 Warszawa

Kierownik Administracji Osiedla Pełnomocnik Zarządu: Wojciech Radomski

Główny Księgowy Administracji Osiedla: Alicja Wardyn

Strona internetowa Osiedla „Domaniewska”: www.domaniewska.com.pl

e-mail: sm@domaniewska.com.pl

Telefony stacjonarne:

22 407 04 45
22 407 04 46

Sekretariat wew.: 115
Dział księgowości wew.: 103, 104
Dział windykacji wew.: 104
Dział eksploatacji wew.: 107, 108
Dział techniczny wew.: 109

Telefony komórkowe:

Sekretariat: 780-511-963
Dział księgowości: 780-511-962
Dział eksploatacji: 780-511-961
Dział techniczny: 789-311-391

E-mail do Rady Osiedla „Domaniewska”: ro.domaniewska@smmokotow.com.pl

 

 

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Marzenna Wałowski

Przewodniczący Rady Osiedla

2.

Tomasz Cabaj

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla, Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Socjalnej

3.

Lech Rządca

4.

Zbigniew Kubaszewski

Członek Rady Osiedla

5.

Teresa Bełkowska

Członek Rady Osiedla

6.

Elżbieta Czerwonka

Członek Rady Osiedla

7.

Grażyna Ławrynowicz

Członek Rady Osiedla

8.

Bożenna Jakubczyk

Członek Rady Osiedla

9.

10.

Mateusz Maciaszek

Agnieszka Borowska

Członek Rady Osiedla

Członek Rady Osiedla

E-mail: ro.domaniewska@smmokotow.com.pl

Kontakt

Administracja Osiedla „Domaniewska”

Al. Niepodległości 19 lok.13

02-653 Warszawa

Kierownik Administracji Osiedla Pełnomocnik Zarządu  – Wojciech Radomski

Główna Księgowa Administracji Osiedla – Alicja Wardyn

e-mail: adm.domaniewska@smmokotow.com.pl, sm@domaniewska.com.pl

Telefony Stacjonarne (22) 407-04-45/46
Sekretariat wew. 115
Dział ksiegowości wew. 103,104
Dział windykacji wew. 104
Dział eksploatacji wew. 107,108
Dział techniczny wew. 109
Fax wew. 105

Strona internetowa – Osiedla „Domaniewska”