Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów” Administracja Osiedla „Puławska” ul. Bielawska
3 02-511 Warszawa tel. (22) 844-45-82, (22) 844-39-64
ogłasza konkurs ofert na wykonanie:

Wymianę dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Żywnego 23
w Warszawie zlokalizowanym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów”
w terminie lipiec – listopad 2022 rok.

Materiały ofertowe (SIWZ) można odebrać bezpłatnie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Bielawskiej 3 w Warszawie w dni powszednie w godz. 8.00 – 12.00.
Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie do dnia 25.05.2022 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Administracji Osiedla przy ul. Bielawskiej 3 w Warszawie.

Osoby do udzielania informacji:
Pani Agata Flasińska tel. (22) 844-39-64, (22) 844- 45-82 wew. 102 w godz. 8.00-10.00.
Pan Wacław Gromadka tel. (22) 844-39-64, (22) 844- 45-82 wew. 105 w godz. 8.00-10.00.

Inwestorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.