Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOKOTÓW” – Administracja Osiedla „Domaniewska II” ogłasza konkurs na:

„Przegląd instalacji gazowej i instalacji wentylacji, roczna kontrola elementów konstrukcji obiektu zgodnie z art.62 Prawa Budowlanego w budynkach zlokalizowanych w zasobach Administracji Osiedla „Domaniewska II” Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów”” ,

Nowy przewidziany termin otwarcia ofert: 25.04.2022r godz. 12.00  – składanie ofert do godz. 11.30, w sekretariacie Administracji os. „Domaniewska II” (ul. Oskara Langego 3 02-685 Warszawa) w załączeniu strona tytułowa SIWZ, materiały: SIWZ oraz informacje dostępne pod adresem: e- mail: tech1@domaniewska2.pl

osoba do kontaktu: Kinga Czwarno  tel. 501 201 098

Załącznik: Specyfika istotnych warunków zamówienia