Konkurs

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów” Administracja Osiedla „Dąbrowskiego” ogłasza konkurs ofert na stanowisko Głównego Księgowego Wymagania obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i praw publicznych, niekaralność za przestępstwa...

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów” Administracja Osiedla „Domaniewska II”, ul. O. Langego 3 ogłasza przetarg na: „Wykonanie 5 sztuk wiatrołapów w budynku przy ul. Stefana Bryły 4” oraz „Wykonanie remontu jedenastu pomieszczeń po komorach...

Konkurs

K O N K U R S Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów” Administracja Osiedla „Dąbrowskiego” ogłasza konkurs ofert na stanowisko Głównego Księgowego Wymagania: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i praw...

„Wymiany wodomierzy zimnej i ciepłej wody”

O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów” Administracja Osiedla „Puławska” ul. Bielawska 3, 02-511 Warszawa tel. (22) 844-45-82 zaprasza do złożenia oferty w ramach „Konkursu ofert” na wykonanie:...