Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów” Administracja Osiedla „Puławska” ul. Bielawska 3, 02-511 Warszawa tel. (22) 844-45-82, (22) 844-39-64 ogłasza konkurs ofert na wykonanie:

Wymiany dwóch dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy ul. Żywnego 21a w Warszawie zlokalizowanym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów” w terminie kwiecień – listopad 2022 rok

Materiały ofertowe (SIWZ) można odebrać bezpłatnie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Bielawskiej 3 w Warszawie w dni powszednie w godz. 8.00 – 12.00.

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie do dnia 17.03.2022 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Administracji Osiedla przy ul. Bielawskiej 3 w Warszawie.

Osoby do udzielania informacji:

Pani Agata Flasińska, tel. (22) 844-39-64, (22) 844- 45-82 wew. 102 w godz. 8.00 – 10.00.

Inwestorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.